^W górę

logo

Kurs ten powstał w celu ułatwienia nauki programowania w języku C. Jest to opracowanie podobne do wielu, które można znaleźć w sieci INTERNET. Jedyną zaletą tego kursu jest jego zbieżność z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach z programowania w naszej szkole.

Czytaj więcej...

SYSTEM DZIESIĘTNY

Do zapisu dowolnej liczby dodatniej system dziesiętny wykorzystuje dziesięć symboli graficznych (cyfr): [0, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Przy ich użyciu jesteśmy w stanie przedstawić dowolną liczbę. System dziesiętny jest systemem pozycyjnym. Stąd też np. liczbę 425D możemy przedstawić jako następująca sumę:

Czytaj więcej...

POJĘCIE ALGORYTMU

Algorytm jest jednym z podstawowych pojęć stosowanych w informatyce, jest to przepis umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Algorytmem jest instrukcja obsługi urządzenia, przepis kucharski, czy sposób rozwiązania zadania matematycznego. Istnieje kilka sposobów zapisu algorytmów (niektóre z nich poniżej):
- język naturalny,
- schematy blokowe,
- języki formalne,
-funkcje rekurencyjne.

Czytaj więcej...

Ponieważ istnieje bardzo wiele odmian języka C oraz programiści mogą tworzyć własne funkcje, moduły itp. wprowadzono pewne zasady, których powinno się trzymać. Nasze elementy powinniśmy nazywać w następujący sposób:
nazwa() - funkcja
słowa kluczowe i nazwy zmiennych - małymi literami
STAŁE - piszemy wielkimi literami
_NAZWA - nazwy stałych predefiniowanych przez producenta
_nazwa lub __nazwa - identyfikatory charakterystyczne dla danej wersji kompilatora

Czytaj więcej...

OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU

Struktura programu w języku C jest następująca:

1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika
2. prototypy funkcji i/lub definicje funkcji
3. deklaracje zmiennych globalnych
4. słowo kluczowe main()
5. klamra otwierająca {
6. deklaracja zmiennych lokalnych
7. treść programu
8. klamra zamykająca }
9. definicje funkcji

Czytaj więcej...

Operator to symbol, który powoduje, że kompilator wykonuje określoną akcję.

OPERATORY ARYTMETYCZNE

OPERATORSKŁADNIA OPIS
+ a+b Zwraca wartość sumy wyrażeń
- a-b Zwraca wartość różnicy wyrażeń a - b
* a*b Zwraca wartość iloczynu wyrażeń
/ a/b Zwraca wartość dzielenia a przez b
% a%b Zwraca resztę z dzielenia
++ a++ lub ++a  Inkrementacja - zwraca wartość i zwiększa a o 1 (lub zwiększa i zwraca wartość)
-- a-- lub --a Dekrementacja - zwraca wartość i zmniejsza a o 1 (lub zmniejsza i zwraca wartość)

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik