^W górę

logo

Poniższy kurs zawiera skrócone informacje z zakresu programowania w PHP. Nie jest to wyczerpujący kurs, tylko kilka najważniejszych informacji umożliwiających rozpoczęcie zabawy z programowaniem w PHP.

UWAGA

Wykorzystanie możliwości języka PHP zależy od konfiguracji serwera, na którym jest zainstalowany. Pierwszą i najważniejszą czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem pisania skryptów jest zapoznanie się z aktualną konfiguracją serwera. Unikniemy w ten sposób rozczarowań związanych z "nieprawidłowym" działaniem pisanych, bądź przepisanych skryptów. Do sprawdzenia konfiguracji serwera służy funkcja phpinfo(). Najprostszą metodą sprawdzenia konfiguracji jest zatem wykonanie poniższego skryptu:

Czytaj więcej...

PHP to skryptowy język programowania służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW i wykonywany w tym przypadku po stronie serwera, z możliwością zagnieżdżania w HTML (bądź XHTML). Udostępniany jest na zasadach licencji open source. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl.

Czytaj więcej...

Skrypty PHP zapisujemy jako pliki tekstowe z rozszerzeniem "php", dla odróżnienia wersji skryptu można stosować rozszerzenia "phtml", "php3", "php4". Rozszerzenie informuje serwer WWW, że dany plik nie jest plikiem przeznaczonym do bezpośredniego wysłania do przeglądarki, ale należy go przed wysłaniem "obrobić" za pomocą interpretera PHP. Każde polecenie języka PHP musi być zakończone średnikiem.

Czytaj więcej...

INSTRUKCJA WARUNKOWA if

Instrukcja if sprawdza warunek zamknięty w nawiasie okrągłym. Warunek może być złożony. Jeżeli warunek jest spełniony (wyrażenie logiczne ma wartość TRUE) to jest wykonywany blok instrukcji znajdujący się bezpośrednio po nawiasie warunku.

Czytaj więcej...

Instrukcje iteracyjne umożliwiają wielokrotne wykonanie tej samej części kodu.

INSTRUKCJA for

Pętla for najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy z góry możemy przewidzieć ile razy dany fragment kodu powinien się wykonać. Np. wypisując na ekranie tabliczkę mnożenia do 10, dziesięć razy wykonywany jest ten sam fragment kodu.
Składnia:

Czytaj więcej...

Funkcje, są to podprogramy wykonujące konkretne zadanie, które mogą zostać wywołane przez inne podprogramy. Można do nich przekazywać parametry, na których zostaną wykonane jakieś działania, mogą również zwrócić różnego rodzaju wartości. Zawsze, kiedy w programie mamy jakiś powtarzający się kod, warto z niego stworzyć funkcję. Ułatwia to edycję programu oraz powoduje, że program staje się bardziej czytelny i zwięzły.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik