OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU

Struktura programu w języku C jest następująca:

1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika
2. prototypy funkcji i/lub definicje funkcji
3. deklaracje zmiennych globalnych
4. słowo kluczowe main()
5. klamra otwierająca {
6. deklaracja zmiennych lokalnych
7. treść programu
8. klamra zamykająca }
9. definicje funkcji

 

Przykład:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void wypisz_tekst(void);

int a,k;

void main()
   	{
   	  wypisz_tekst();
   	}

void wypisz_tekst(void)
  	{
	  printf("Hello!!!");
	}

PLIKI NAGŁÓWKOWE

Plik nagłówkowy jest podzielony na 4 części:

- Sekcja include,
- Sekcja definicji stałych,
- Sekcja opisów klas,
- Deklaracje klas.

W sekcji include należy zwrócić uwagę na to żeby nie umieszczać całej ścieżki do pliku a jedynie jego nazwę.

Przykład:

#include <pliczek.h> //zapis prawidłowy
#include <kataloginclude> //zapis nieprawidłowy

W sekcji definicji stałych nazwy powinny być pisane dużymi literami tak, aby łatwo było je odróżnić od pól.

Sekcja opisu klasy - krótki opis.

Przykład:

// Opis:

Komentarz może być podzielony na ogólny opis zawarty w pierwszej linii i szczegółowy opis zawarty w kolejnych liniach oddzielonych od pierwszej jedną linią pustą.

Przykład:

// Opis ogólny
//
// Opis szczegółowy
// Opis szczegółowy

Deklaracja klasy składa się z 4 elementów:
- Definicje pól - Pola tego samego typu nie powinny być wymienione po przecinku. Każde pole powinno być umieszczona w nowej linii, za którą powinien znaleźć się krótki komentarz. Powinno się unikać definiowania pól globalnych.
- Konstruktory i destruktory
- Deklaracje funkcji
- Operatory

Każde pole powinno być poprzedzone komentarzem.