Ponieważ istnieje bardzo wiele odmian języka C oraz programiści mogą tworzyć własne funkcje, moduły itp. wprowadzono pewne zasady, których powinno się trzymać. Nasze elementy powinniśmy nazywać w następujący sposób:
nazwa() - funkcja
słowa kluczowe i nazwy zmiennych - małymi literami
STAŁE - piszemy wielkimi literami
_NAZWA - nazwy stałych predefiniowanych przez producenta
_nazwa lub __nazwa - identyfikatory charakterystyczne dla danej wersji kompilatora

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wyrobienie sobie nawyku czytelnego pisania kodu. Należy stosować tzw. wcięcia oraz komentarze ułatwiające orientację oraz umożliwiające sprawne wyszukiwanie ewentualnych błędów. Poniżej znajduje się listing napisany prawidłowo oraz napisany nieprawidłowo (obydwa kody z punktu widzenia kompilatora są prawidłowe):

Format prawidłowy Format nieprawidłowy
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <stdlib.h> #include <stdlib.h>
main() main(){printf("Hello!!");}
 {  
   printf("Hello!!");  
 }