^W górę

logo

Przedstawione materiały zawierają kompleksowe informacje z zakresu budowy, eksploatacji i obsługi sieci bezprzewodowych WiFi 802.11b, 802.11g.

UWAGA!! Większość rozdziałów zawiera zdjęcia lub zrzuty ekranów (Niestety chwilę się wczytują...)

Opracowanie jest adaptacją papierowej wersji Pracy Dyplomowej złożonej na Politechnice Opolskiej w Opolu w maju 2005 roku. Obrona pracy odbyła się dnia 4 czerwca 2005 roku. Wersja "off-line" opracowania znajduje się w dziale: Pobierz.

UWAGA!!! Od tego czasu trochę się zmieniło.... Nie straciły na aktualności informacje zawarte w opracowaniu, ale należy pamiętać, że obecnie dysponujemy nowocześniejszymi urządzeniami w standardzie N oraz AC.

Postęp technologiczny ostatnich kilkunastu lat doprowadził do powstania wielu zaawansowanych technologicznie urządzeń. “Pod strzechy” trafiły komputery, telefony komórkowe, gry telewizyjne, a nawet zaawansowany sprzęt AGD (np. cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, stacjonarne nagrywarki DVD umożliwiające montaż i archiwizację cyfrowego materiału audio-video). Nierzadko obok jednego komputera domowego pojawia się kolejny, lub komputer przenośny klasy notebook, który często wykorzystywany jest jednocześnie w domu jak również w pracy zawodowej. Coraz popularniejsze stają się komputery w obudowach typu Barebone stylistycznie przypominające typowy domowy sprzęt audio-video pełniące rolę “domowego centrum rozrywki”.

Czytaj więcej...

Celem naszej pracy jest opracowanie kompleksowego poradnika opisującego budowę sieci bezprzewodowych jakiego szukaliśmy projektując naszą rzeczywistą sieć w miejscu zamieszkania. Było to zagadnienie, z którym do tej pory nie spotkaliśmy się w praktyce. Materiałów na temat sieci bezprzewodowych jest pozornie dość dużo, lecz po weryfikacji okazało się, że część z nich opisuje zagadnienia w sposób bardzo pobieżny, inne natomiast (głównie pozycje książkowe) to wierne tłumaczenia opracowań zagranicznych, które nie uwzględniają polskich warunków techniczno-prawnych. W opracowanym przez nas poradniku chcemy umieścić wiedzę zdobytą i zweryfikowaną praktycznie w czasie zmagania się z budową i konfiguracją naszej sieci bezprzewodowej WiFi.

Czytaj więcej...

Przystępując do gromadzenia materiałów z zakresu bezprzewodowych sieci WiFi zapoznaliśmy się z dostępną na rynku ofertą wydawniczą. Pomimo dużego wzrostu popularności sieci bezprzewodowych, oferta publikacji jest dosyć uboga. W prasie fachowej pojawiła się spora liczba artykułów opisujących urządzenia dostępowe [12] różnych producentów, czy bezprzewodowe karty sieciowe [8]. Odnaleźć można również artykuły opisujące zagadnienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych [10]. Często spotkać można również krótkie artykuły traktujące o konfiguracji kart sieciowych [11], czy urządzeń dostępowych [9]. Wszystkie te artykuły mają jednak jedną zasadniczą wadę: przedstawiają typowe rozwiązania budowy, eksploatacji i konfiguracji sieci zaczerpnięte wręcz z not katalogowych opisywanych produktów. Pozycje książkowe zawierają z reguły większą porcję informacji, niestety nie zawsze aktualnej [17].

Czytaj więcej...

W dziedzinie komunikacji bezprzewodowej powstało wiele standardów umożliwiających wymianę informacji pomiędzy różnymi urządzeniami – nie tylko przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Od wielu lat komputery przenośne wyposażone są w “złącze” do transmisji bezprzewodowej IrDA. Jednakże przełomowym okazało się wprowadzenie standardu 802.11. Poniżej przedstawimy krótkie charakterystyki najczęściej stosowanych typów połączeń bezprzewodowych.

Czytaj więcej...

Budowa każdego typu sieci oparta jest na typowych dla tej sieci komponentach fizycznych. Dla sieci bezprzewodowych podstawowymi elementami fizycznej struktury sieci są:

  • Karta sieciowa
  • Access point
  • Antena

Antena jest jedynym elementem, bez którego nie może funkcjonować żadna nawet najprostsza sieć bezprzewodowa. Pełni ona rolę analogiczną do przewodu w sieciach przewodowych.

Czytaj więcej...

5.3.Anteny

Antena to mało doceniany element sieci bezprzewodowej odpowiedzialny za prawidłowe przesyłanie i odbieranie informacji. W przypadku sieci bezprzewodowych o małym zasięgu (małe biuro, budynek mieszkalny), stosuje się oryginalne antenki dostarczane razem z kartą sieciową lub punktem dostępowym. Są to antenki dookólne umożliwiające uzyskanie połączenia na odległość rzędu kilkunastu metrów. W przypadku, gdy projektujemy sieć, która swoim zasięgiem powinna objąć większy obszar (np. osiedle), musimy wykorzystać dodatkowe anteny zewnętrzne. Jak pisaliśmy w rozdziale “Karty sieciowe” zasięg sieci radiowych radykalnie ograniczają wszelkiego rodzaju przeszkody: ściany, drzewa, meble w pomieszczeniach itp. Stosuje się kilka typów anten w zależności od odległości pomiędzy urządzeniami oraz funkcji jaką urządzenie pełni. Wzmocnienie anteny wynika z ograniczenia kąta jej promieniowania.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik