POJĘCIE ALGORYTMU

Algorytm jest jednym z podstawowych pojęć stosowanych w informatyce, jest to przepis umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Algorytmem jest instrukcja obsługi urządzenia, przepis kucharski, czy sposób rozwiązania zadania matematycznego. Istnieje kilka sposobów zapisu algorytmów (niektóre z nich poniżej):
- język naturalny,
- schematy blokowe,
- języki formalne,
-funkcje rekurencyjne.

DEFINICJA ALGORYTMU

Algorytmem nazywamy uporządkowany zbiór operacji, taki, że po ich wykonaniu otrzymuje się rozwiązanie dowolnego zadania z określonej klasy zadań.

SCHEMATY BLOKOWE

Schemat blokowy to sformalizowany zapis algorytmów. Algorytm jest prezentowany w postaci bloków operacyjnych oraz linii ilustrujących przepływ sterowania. Jest to sposób graficzny. Poniżej znajdują się podstawowe symbole graficzne wykorzystywane podczas pisania algorytmów.

Jak widać na powyższym rysunku do budowy schematu blokowego wykorzystuje się najczęściej pięć elementów. Pierwszy blok oznaczający start/koniec programu, kolejny w którym umieszcza się operacje do wykonania (oznaczany prostokątem), blok warunkowy umożliwiający sterownie wykonywaniem programu, strzałki pokazujące kierunek działania programu oraz blok opisujący operacje wejścia/wyjścia. Poniżej znajduje się prosty przykładowy schemat blokowy.

Jest to schemat blokowy programu wypisującego wartość bezwzględną podanej przez użytkownika liczby. Schemat rozpoczyna się zawsze od bloku "Start" następnie wczytujemy liczbę X z klawiatury (blok we/wy), kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy wczytana liczba jest mniejsza od zera, jeśli tak to zmieniany jest znak liczby, w przeciwnym wypadku program nie robi nic. przedostatnim etapem jest wyświetlenie liczby X na ekranie. Schemat blokowy zawsze kończymy blokiem "Stop".