^W górę

logo

Poniższy kurs przedstawia zagadnienia związane z obsługą relacyjnych baz danych opartych na języku SQL. Jako podstawę przyjęto w nim bazę danych PostgreSQL. Prezentowana składnia była przetestowana w tym środowisku.

Standard języka SQL obejmuje podstawowe typy danych: typy liczbowe, typy napisowe (ciągi znaków) oraz typy daty i czasu. Nie ma zgodności wśród producentów poszczególnych baz danych co do nazewnictwa oraz typów danych. Baza PostgreSQL posiada zdefiniowane następujące typy danych:

Czytaj więcej...

Każdy system bazodanowy dostarcza podstawowe funkcje wbudowane umożliwiające dokonywanie typowych akcji na przechowywanych danych. Niestety w zależności od typu bazy danych i jej producenta dostarczane zestawy funkcji różnią się między sobą. Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje dostępne w PstgreSQL.

Czytaj więcej...

Polecenie SELECT jest podstawowym, najczęściej wykorzystywanym poleceniem języka SQL. Nie można się bez niego obejść podczas manipulacji danymi zapisanymi w bazie danych. Poniżej przedstawiono podstawową składnię polecenia SELECT:

SELECT nazwa_pola1,nazwa_pola2.. FROM nazwa_tabeli
	WHERE warunek_wyszukiwania;

Czytaj więcej...

W języku SQL wstawiamy dane do tabel za pomocą polecenia INSERT. Ogólna składnia tego polecenia wygląda następująco:

INSERT INTO nazwa_tabeli [(nazwa_pola,nazwa_pola2...)] 
	VALUES (wartość_pola,wartość_pola2...);

W sytuacji, gdy podajemy wartości dla wszystkich pól znajdujących się w tabeli nie musimy podawać ich nazw. Przykładowo, jeśli nasza tabela nazywa się "Znajomi" i posiada trzy pola:"Imie", "Nazwisko","nr_telefonu", to wpisując wszystkie dane możemy napisać:

Czytaj więcej...

Język SQL umożliwia dokonywanie zmian w danych przechowywanych w poszczególnych tabelach. Do modyfikacji zawartości poszczególnych pól tabeli wykorzystujemy polecenie UPDATE. Jego składnia jest następująca:

UPDATE nazwa_tabeli
	SET nazwa_pola=wartość
	WHERE warunek;

Czytaj więcej...

W celu usunięcia obiektu z bazy danych należy posłużyć się instrukcją DROP, natomiast w celu usunięcia danych z obiektu posługujemy się instrukcją DELETE. Należy pamiętać o rozróżnieniu dwóch kwestii: Czym innym jest usuwanie danych z obiektu np. tabeli, czy widoku, a czym innym usunięcie całego obiektu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik