Przystępując do gromadzenia materiałów z zakresu bezprzewodowych sieci WiFi zapoznaliśmy się z dostępną na rynku ofertą wydawniczą. Pomimo dużego wzrostu popularności sieci bezprzewodowych, oferta publikacji jest dosyć uboga. W prasie fachowej pojawiła się spora liczba artykułów opisujących urządzenia dostępowe [12] różnych producentów, czy bezprzewodowe karty sieciowe [8]. Odnaleźć można również artykuły opisujące zagadnienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych [10]. Często spotkać można również krótkie artykuły traktujące o konfiguracji kart sieciowych [11], czy urządzeń dostępowych [9]. Wszystkie te artykuły mają jednak jedną zasadniczą wadę: przedstawiają typowe rozwiązania budowy, eksploatacji i konfiguracji sieci zaczerpnięte wręcz z not katalogowych opisywanych produktów. Pozycje książkowe zawierają z reguły większą porcję informacji, niestety nie zawsze aktualnej [17].

Przy bardzo szybko zmieniającej się technologii wydania książkowe nie nadążają za rzeczywistością. Dodatkowy problem w dostępie do aktualnej informacji to tłumaczenia wydawnictw zagranicznych [1]. Zazwyczaj tłumaczenia te wykonywane są dokładnie, bez uwzględnienia polskich realiów. Możemy odnaleźć parametry i opisy urządzeń, których praktycznie nie ma na polskim rynku [3]. Jedynym tematem dobrze opisanym w pozycjach książkowych jest zagadnienie bezpieczeństwa danych [14]. Najbardziej aktualne informacje umieszczane są na stronach internetowych producentów i importerów [27] urządzeń dostępowych i pozostałych komponentów sieci bezprzewodowych [23]. W przypadku stron internetowych sprzedawców sprzętu podawane informacje nie zawsze są dokładne i zgodne z rzeczywistością. Wynika to z faktu, że niektórzy sprzedawcy nie przywiązują wagi do właściwych parametrów oferowanego sprzętu. Ze względu na wykorzystywane pasmo fal radiowych należy zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie w Polsce [25]. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze szczegółowymi aspektami technicznymi wykorzystywania pasma warto poszukać informacji na stronach Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty [24]. Ze względu na specyfikę publikowanych stron WWW, brak jest w sieci Internet jednolitego całościowego kompendium wiedzy na temat bezprzewodowych sieci WiFi. Możemy odnaleźć publikacje z zakresu interesującego właściciela strony. Przykładowo producent anten [23] opisuje szczegółowo zagadnienia doboru i umiejscowienia anten, importer urządzeń dostępowych opisuje zalety stosowania swoich rozwiązań w budowie sieci bezprzewodowych [26]. W tej sytuacji kompleksowe zebranie informacji na temat poszczególnych elementów stosowanych podczas budowy sieci bezprzewodowej wydaje się przedsięwzięciem uzasadnionym.