Celem naszej pracy jest opracowanie kompleksowego poradnika opisującego budowę sieci bezprzewodowych jakiego szukaliśmy projektując naszą rzeczywistą sieć w miejscu zamieszkania. Było to zagadnienie, z którym do tej pory nie spotkaliśmy się w praktyce. Materiałów na temat sieci bezprzewodowych jest pozornie dość dużo, lecz po weryfikacji okazało się, że część z nich opisuje zagadnienia w sposób bardzo pobieżny, inne natomiast (głównie pozycje książkowe) to wierne tłumaczenia opracowań zagranicznych, które nie uwzględniają polskich warunków techniczno-prawnych. W opracowanym przez nas poradniku chcemy umieścić wiedzę zdobytą i zweryfikowaną praktycznie w czasie zmagania się z budową i konfiguracją naszej sieci bezprzewodowej WiFi.

Opracowanie traktujemy jako pomoc przy projektowaniu i budowie sieci bezprzewodowych zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Opracowanie obejmuje wszystkie znane nam aspekty związane z sieciami bezprzewodowymi zarówno od strony sprzętowej (włącznie z doborem sprzętu), jak i od strony programowej. W związku z różnorodnością dostępnych standardów transmisji bezprzewodowej w opracowaniu zamieściliśmy krótkie charakterystyki poszczególnych standardów umożliwiające weryfikację oczekiwań związanych z sieciami bezprzewodowymi różnych typów. Celem pracy jest natomiast kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z sieciami bezprzewodowymi WiFi standardów 802.11b oraz 802.11g, które są najczęściej wykorzystywane przy budowie bezprzewodowych sieci komputerowych.