Oddajemy do dyspozycji dokument opracowany w oparciu o zweryfikowaną w praktyce, zdobytą przez nas wiedzę. W trakcie projektowania, budowy i konfiguracji naszej sieci bezprzewodowej WiFi spotkaliśmy się z różnymi problemami, które nie zawsze były opisane w dostępnej literaturze. Opracowanie z wyjątkiem teoretycznych podstaw i parametrów technicznych sprzętu podawanych przez producentów jest wyłącznie przedstawieniem naszej wiedzy zdobytej w praktyce. Zaczynając od zbudowania prostej anteny panelowej, poprzez dobór sprzętu, konfigurację urządzeń sieciowych w różnych systemach operacyjnych aż po zaprojektowanie kilku rzeczywistych sieci bezprzewodowych WiFi to nasz dorobek praktyczny, który w miarę możliwości umieściliśmy w niniejszym opracowaniu.

Do najistotniejszych osiągnięć niniejszej pracy naszym zdaniem należą:
- rzetelne przedstawienie tematu funkcjonowania sieci bezprzewodowych w polskich realiach,
- ukazanie od podstaw zasad tworzenia sieci bezprzewodowych na podstawie wiedzy praktycznej,
- skompletowanie i zweryfikowanie dostępnej wiedzy i zdobytego doświadczenia pod względem informatycznym,
- przedstawienie zagadnień sprzętowych i programowych dotyczących sieci WIFI, wychwycenie i opisanie części problemów pojawiających się przy budowie i konfiguracji sieci bezprzewodowych,
- przede wszystkim niniejsza praca została napisana wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia.
Nieustanny postęp technologiczny wymusza na projektantach sieci ciągłą aktualizację i weryfikację zdobytej wiedzy. Informacje aktualne w dniu dzisiejszym za rok mogą okazać się niestety częściowo nieaktualne. Doświadczenie zdobyte podczas projektowania sieci bezprzewodowych standardów 802.11b i 802.11g oraz poznanie zagrożeń wynikających ze stosowania transmisji radiowej umożliwi w przyszłości łatwe przyswojenie zasad projektowania sieci bezprzewodowych dowolnego wprowadzonego nowego standardu. Do końca 2005 roku organizacja standaryzacyjna IEEE ma opublikować dane nowego standardu 802.11n, który ma przyczynić się do zwiększenia prędkości przesyłania danych oraz do zwiększenia zasięgu projektowanych sieci bezprzewodowych. Czas (i producenci sprzętu) zweryfikuje, czy będzie to standard na miarę 802.11b, czy kolejny nic nie znaczący standard opracowany czysto teoretycznie.