ArduinoIDE posiada zestaw standardowych funkcji umożliwiających zarządzanie wejściem/wyjściem. W prosty sposób można obsłużyć zarówno sygnały cyfrowe jak i analogowe. Poniżej zamieszczamy listę funkcji wraz z krótkim opisem i przykładami wykorzystania.