Generowanie liczb losowych

ArduinoIDE ma zaimplementowane funkcje umożliwiające generowanie liczb pseudolosowych. Do dyspozycji mamy dwie funkcje: random() oraz randomSeed().

    randomSeed()

Funkcja randomSeed() umożliwia zainicjowanie generatora liczb pseudolosowych.

    random()

Funkcja random() umożliwia wygenerowanie liczby  pseudolosowej z podanego zakresu. Składnia polecenia podana została poniżej:

random(x);    // zakres 0 - (x-1)
random(a,b);   // zakres a - (b-1)

Podając jeden parametr generujemy liczbę z zakresu od zera do liczby o jeden mniejszej od parametru. Dla dwóch parametrów zakres rozpoczyna się od pierwszego parametru, a kończy na liczbie o jeden mniejszej od drugiego parametru. Przykład losowania liczb podano poniżej:

long randNumber;

void setup()
 {
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
 }

void loop() 
 {
  randNumber = random(300);
  Serial.println(randNumber); 
  randNumber = random(10, 20);
  Serial.println(randNumber);
  delay(150);
 }

W przykładzie zastosowano inicjalizację generatora za pomocą wartości odczytanej z wejścia analogowego. Pierwsza z pary liczb losowana jest z zakresu 0 - 299, druga z zakresu 10 - 19.