^W górę

logo

Funkcje, są to podprogramy wykonujące konkretne zadanie, które mogą zostać wywołane przez inne podprogramy. Można do nich przekazywać parametry, na których zostaną wykonane jakieś działania, mogą również zwrócić różnego rodzaju wartości. Zawsze, kiedy w programie mamy jakiś powtarzający się kod, warto z niego stworzyć funkcję. Ułatwia to edycję programu oraz powoduje, że program staje się bardziej czytelny i zwięzły.

DEFINICJA FUNKCJI

W definicji funkcji podajemy właściwy jej kod, czyli poszczególne instrukcje. Ogólna uproszczona składnia wygląda tak:

function nazwa_funkcji([lista_parametrów])
   {
    ...ciało_funkcji...
   }

 function - informujemy PHP, że poniżej znajduje się deklaracja funkcji
 lista_parametrów - podana po przecinku liczba parametrów przekazywanych podczas wywoływania funkcji
 ciało_funkcji - właściwy kod funkcji (blok programu)
 return - jest instrukcją kończącą funkcję przekazującą jej wartość. Np.:

function suma_liczb($a,$b)
   {
     return($a+$b);
   };

include(), require()

Instrukcje include i require umożliwiają wczytanie skryptów PHP z plików zewnętrznych. Ich działanie jest identyczne z wyjątkiem obsługi błędów. Błąd w wykonaniu instrukcji include powoduje dalsze wykonywanie kodu, natomiast require zatrzymuje jego działanie. Składnia polecenia jest bardzo prosta:

include("sciezka_do_pliku/nazwa_pliku");

Zmienne zadeklarowanie przed wykonaniem include, dostępne są w załączonym pliku. Dobrym zwyczajem jest umieszczanie deklaracji funkcji w odrębnych plikach. Zwiększa to przejrzystość kodu.

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik