Funkcje, są to podprogramy wykonujące konkretne zadanie, które mogą zostać wywołane przez inne podprogramy. Można do nich przekazywać parametry, na których zostaną wykonane jakieś działania, mogą również zwrócić różnego rodzaju wartości. Zawsze, kiedy w programie mamy jakiś powtarzający się kod, warto z niego stworzyć funkcję. Ułatwia to edycję programu oraz powoduje, że program staje się bardziej czytelny i zwięzły.

DEFINICJA FUNKCJI

W definicji funkcji podajemy właściwy jej kod, czyli poszczególne instrukcje. Ogólna uproszczona składnia wygląda tak:

function nazwa_funkcji([lista_parametrów])
   {
    ...ciało_funkcji...
   }

 function - informujemy PHP, że poniżej znajduje się deklaracja funkcji
 lista_parametrów - podana po przecinku liczba parametrów przekazywanych podczas wywoływania funkcji
 ciało_funkcji - właściwy kod funkcji (blok programu)
 return - jest instrukcją kończącą funkcję przekazującą jej wartość. Np.:

function suma_liczb($a,$b)
   {
     return($a+$b);
   };

include(), require()

Instrukcje includerequire umożliwiają wczytanie skryptów PHP z plików zewnętrznych. Ich działanie jest identyczne z wyjątkiem obsługi błędów. Błąd w wykonaniu instrukcji include powoduje dalsze wykonywanie kodu, natomiast require zatrzymuje jego działanie. Składnia polecenia jest bardzo prosta:

include("sciezka_do_pliku/nazwa_pliku");

Zmienne zadeklarowanie przed wykonaniem include, dostępne są w załączonym pliku. Dobrym zwyczajem jest umieszczanie deklaracji funkcji w odrębnych plikach. Zwiększa to przejrzystość kodu.