UWAGA

Wykorzystanie możliwości języka PHP zależy od konfiguracji serwera, na którym jest zainstalowany. Pierwszą i najważniejszą czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem pisania skryptów jest zapoznanie się z aktualną konfiguracją serwera. Unikniemy w ten sposób rozczarowań związanych z "nieprawidłowym" działaniem pisanych, bądź przepisanych skryptów. Do sprawdzenia konfiguracji serwera służy funkcja phpinfo(). Najprostszą metodą sprawdzenia konfiguracji jest zatem wykonanie poniższego skryptu:

 

<?
  php phpinfo();
?>

Plik należy zapisać na serwerze jako nazwa_pliku.php (oczywiście nazwa dowolna) i uruchomić z poziomu przeglądarki WWW.