Począwszy od wersji 4.1.0, PHP udostępnia zestaw predefiniowanych tablic, które zawierają zmienne serwera, zmienne środowiskowe oraz zmienne użytkownika. Tablice te są dość specyficzne, gdyż są one automatycznie globalne, tzn. automatycznie dostępne w każdym zasięgu. Dlatego nazywa się je "autoglobalami" albo "superglobalami". (W PHP nie ma mechanizmu pozwalającego użytkownikowi na definiowanie własnych superglobali.) - (informacja z www.php.net). Najczęściej wykorzystywane tablice opisane zostały poniżej.

Tablica $_GET

Zmienne dostarczane są do skryptu za pomocą metody GET protokołu HTTP. Przykładowo wpisanie w przeglądarce:

http://www.mojadomena.org?id=5&kolor='czerwony'

przekaże do skryptu tablicę $_GET z dwoma indeksami: $_GET["id"] o wartości 5 oraz $_GET["kolor"] o wartości 'czerwony'.

Tablica $_POST

Zmienne dostarczane są do skryptu za pomocą metody POST protokołu HTTP. Tablicę $_POST wykorzystujemy do "obróbki" danych wprowadzanych za pomocą formularzy. Przykładowy formularz zawiera imię i nazwisko:

<?php 
   echo "<form method=post>";
   echo "<input type=text name='imie'>";
   echo "<input type=text name='nazwisko'>";
   echo "<input type=submit name='przycisk' value='Wyślij'>";
   echo "</form>";
?>

Wysłana zawartość powyższego formularza zostanie umieszczona w tablicy $_POST:

  • $_POST["imie"],
  • $_POST["nazwisko"],
  • $_POST["przycisk"]

Tablica $_SESSION

Tablica $_SESSION przechowuje zmienne aktualnie zarejestrowane jako sesyjne. Dodanie nowej zmiennej sesyjnej uzyskujemy poprzez nadanie jej wartości: $_SESSION["moja_zmienna_sesyjna"]="wartość zmiennej", lub za pomocą funkcji obsługi sesji (patrz www.php.net). Ustawiona w ten sposób wartyość jest dostępna do czasu wyłączenia przeglądarki przez klienta, lub wykasowania jej wartości w skrypcie.

Tablica $_SERVER

Zmienne tworzone przez serwer lub bezpośrednio powiązane ze środowiskiem uruchomieniowym danego skryptu. Przykładowe zmienne: $_SERVER["REMOTE_ADDR"] - adres IP komputera, z którego łączy się klient, $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] - informacja o przeglądarce klienta.

Tablica $_COOKIE

Zmienne dostarczane są do skryptu za pomocą ciasteczek HTTP. Umożliwia to np. sprawdzenie, czy dany użytkowniki już odwiedzał naszą stronę.