W języku SQL wstawiamy dane do tabel za pomocą polecenia INSERT. Ogólna składnia tego polecenia wygląda następująco:

INSERT INTO nazwa_tabeli [(nazwa_pola,nazwa_pola2...)] 
	VALUES (wartość_pola,wartość_pola2...);

W sytuacji, gdy podajemy wartości dla wszystkich pól znajdujących się w tabeli nie musimy podawać ich nazw. Przykładowo, jeśli nasza tabela nazywa się "Znajomi" i posiada trzy pola:"Imie", "Nazwisko","nr_telefonu", to wpisując wszystkie dane możemy napisać:

INSERT INTO Znajomi VALUES ('Jan','Kowalski','000-222-333');

W sytuacji, gdy chcemy wpisać dane niepełne musimy napisać:

INSERT INTO Znajomi (Imie,Nazwisko)    VALUES('Jan','Kowalski');

Wstawianie danych przez zapytanie

Język SQL umożliwia wstawianie danych wybranych w zapytaniu. Składnia takiego wyrażenia jest następująca:

INSERT INTO nazwa_tabeli [(nazwy_pól)]
	 SELECT zapytanie;

Przykładowo jeśli chcemy wstawić do tabeli "Kopia" informacje o zakupach z roku 2004 napiszemy polecenie:

INSERT INTO Kopia
	SELECT * FROM Zakupy;

Powyższa składnia jest prawidłowa o ile tabela 'Kopia" posiada identyczne pola, co tabela "Zakupy".