Logo jest to język programowania stworzony jako pomoc w nauczaniu informatyki i matematyki. Składa się z gotowych podstawowych procedur, które służą do rysowania elementów geometrycznych i nie tylko. Cechą charakterystyczną języka LOGO jest tzw. grafika żółwia. Początkowo język LOGO wykorzystywany był do przemieszczania rzeczywistego robota podłączonego do komputera. Przykładowe polecenie: FORWARD 50 powodowało przesunięcie robota o 50 kroków do przodu. W momencie pojawienia się terminali graficznych rzeczywistego robota zastąpiono przez kursor na ekranie komputera.