Polecenie Skrót Opis
FORWARD x FD x przesunięcie żółwia o „x” kroków do przodu
BACK x BACK x przesunięcie żółwia o „x” kroków do tyłu
LEFT kąt LT kąt obrót o „kąt” w lewo
RIGHT kąt RT kąt obrót o „kąt” w prawo
HOME   przejście do pozycji początkowej
ARC kąt promień   narysowanie łuku o promieniu „promień”, i kącie „kąt”
SHOWTURTLE ST pokaż żółwia
HIDETURTLE HT ukryj żółwia
CLEAN   wyczyść ekran
PENDOWN PD pisak włączony (każdy ruch żółwia pozostawia ślad)
PENUP PU pisak wyłączony (żółw porusza się bez pozostawiania śladu)
SETPENCOLOR nr_koloru SETPC nr_koloru ustawienie koloru pisaka(0 -. czarny, 1 – niebieski, 2 – zielony, 4 – czerwony, 6 żółty , 7 – biały, 8 – brązowy, 9 – jasny brąz, 13 purpurowy, 14 – pomarańczowy, 15 – szary)
REPEAT x [ ...]   polecenia umieszczone w nawiasie zostaną powtórzone „x” razy