W języku LOGO możemy zdefiniować procedury, które umożliwią nam automatyzację pewnych procesów. Procedurę definiujemu w sposób następujący:

TO nazwa_procedury
   polecenie
   polecenie
END

W pierwszej kolejności definiujemy nazwę nowej procedury. Następnie podajemy kolejno polecenia do wykonania. Definicję procedury kończymy słowem“END”. Przykładowo, jeśli chcemy napisać procedurę o nazwie kwadrat zdefiniujemy ją w sposób następujący:

TO kwadrat
   repeat 4 [ FORWARD 50 LEFT 90 ]
END

Wydanie polecenia “kwadrat” spowoduje wykonanie procedury, czyli wykonanie zawartych w niej poleceń.