Kurs ten powstał w celu ułatwienia nauki programowania w języku C++. Jest to opracowanie podobne do wielu, które można znaleźć w sieci INTERNET. Jedyną zaletą tego kursu jest jego zbieżność z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach z programowania obiektowego w naszej szkole.

Języki C oraz C++

Język C oraz C++ to dwa różne języki programowania. Często jednak używamy tych nazw zamiennie. Wynika to z faktu, że język C++ jest wzorowany na języku C. Został on uzupełniony o elementy, których brakowało w języku C. Dodatkowo do "klasycznego języka C" dołączono część elementów zainterpretowanych w języku C++. W efekcie różnice pomiędzy tymi językami występują praktycznie w zagadnieniach zaawansowanych. Szczegółowe informacje na temat różnic pomiędzy poszczególnymi językami można znaleźć na stronie pl.wikipedia.org

Kurs C++ powstał na podstawie następujących pozycji:

- "Wykłady z podstaw informatyki"; prof. Stefan Węgrzyn

- "Poznaj C++ w 10 minut"; Jesse Liberty

- Kursy internetowe....

O JĘZYKU C++

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania, m.in. również obiektowo zorientowanym. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa. Na język C++ wpływ miały, poza językiem C, jako jego podstawą, przede wszystkim Simula, z której zaczerpnął właściwości obiektowe, a także języki takie, jak Algol, Ada, ML i Clu.

Trochę historii

Początkowo najważniejszą rzeczą wprowadzoną w C++ w stosunku do C było programowanie obiektowe, później jednak wprowadzono do niego mnóstwo ulepszeń, czyniąc ten język wygodniejszym i bardziej elastycznym od swojego pierwowzoru. Nie od rzeczy jest też wspomnieć, że niektóre zmiany w standardzie języka C były w większości zainspirowane językiem C++ (np. słowo inline w C99). Nazwa języka została zaproponowana przez Ricka Mascitti w 1983 roku, kiedy to po raz pierwszy użyto tego języka poza laboratorium naukowym. Odzwierciedla ona fakt, że język ten jest rozszerzeniem języka C. Wcześniej używano nazwy "C z klasami". Pierwsze kompilatory języka C++, podobnie jak Cfront, były wyłącznie translatorami na język C. Kompilatory takie dostępne są i dziś. Jednym z nich jest Comeau C++ - jeden z niewielu kompilatorów oferujących pełne wsparcie dla standardu języka. Pierwszym kompilatorem natywnym (produkującym od razu kod asemblerowy) dla języka C++ był g++ z pakietu GCC, którego pierwszym autorem był Michael Tiemann, założyciel Cygnus Solutions

Żródło: WIKIPEDIA