OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU

Struktura programu w języku C++ jest następująca:

1. dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika
2. prototypy funkcji i/lub definicje funkcji
3. deklaracje zmiennych globalnych
4. słowo kluczowe main()
5. klamra otwierająca {
6. deklaracja zmiennych lokalnych
7. treść programu
8. klamra zamykająca }
9. definicje funkcji

 Przykład:

#include <iostream>
void wypisz_tekst(void);
void main()
   {
   wypisz_tekst();
   }
void wypisz_tekst(void)
 	{
	 std::cout << "Hello!!!";
	}

PLIKI NAGŁÓWKOWE

Plik nagłówkowy jest podzielony na 4 części:

– Sekcja include,
– Sekcja definicji stałych,
– Sekcja opisów klas,
– Deklaracje klas.

W sekcji include należy zwrócić uwagę na to żeby nie umieszczać całej ścieżki do pliku a jedynie jego nazwę. Nazwy bibliotek standardowych podajemy bez rozszerzenia “.h”.
Przykład:

#include <iostream>      //zapis prawidłowy
#include <pliczek.h>     //zapis prawidłowy
#include <katalog/include>  //zapis nieprawidłowy

W sekcji definicji stałych nazwy powinny być pisane dużymi literami tak, aby łatwo było je odróżnić od pól.

Sekcja opisu klasy – krótki opis.

Przykład:
// Opis:
Komentarz może być podzielony na ogólny opis zawarty w pierwszej linii i szczegółowy opis zawarty w kolejnych liniach oddzielonych od pierwszej jedną linią pustą.

Przykład:
// Opis ogólny
//
// Opis szczegółowy
// Opis szczegółowy

Deklaracja klasy składa się z 4 elementów:
– Definicje pól – Pola tego samego typu nie powinny być wymienione po przecinku. Każde pole powinno być umieszczona w nowej linii, za którą powinien znaleźć się krótki komentarz. Powinno się unikać definiowania pól globalnych.
– Konstruktory i destruktory
– Deklaracje funkcji
– Operatory

Każde pole powinno być poprzedzone komentarzem.