^W górę

logo

ARDUINO

W tym dziale znajdziesz kurs programowania ARDUINO oraz artykuły opisujące różne wykonane przez nas projekty. Wkrótce również projekty wykonane z wykorzystaniem mikrokontrolerów ATMEGA (niekoniecznie na płytce ARDUINO). Zapraszamy do lektury oraz dzielenia się uwagami.

 

Opis funkcji dotyczących transmisji szeregowej jest ostatnim artykułem z serii kursu ARDUINO. Kolejne artykuły będą już o konkretnych możliwościach, bibliotekach do obsługi komponentów, czy projektach, które udało nam się doprowadzić do końca. Podstawowe funkcje umożliwiające komunikację z komputerem przewijały się przez kolejne artykuły kursu umożliwiając kontrolę wykonywanego kodu. W poniższym artykule postaram się przedstawić najważniejsze elementy umożliwiające komunikację zarówno z komputerem, jak i drugim zestawem ARDUINO, czy innym układem umożliwiającym wykonanie transmisji szeregowej.

Czytaj więcej...

Układy ARDUINO umożliwiają obsługę przerwań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Przerwania wewnętrzne wykorzystywane są do obsługi komunikacji szeregowej, odliczania czasu, zliczania impulsów itp. Przerwania zewnętrzne mogą być wykorzystywanie do komunikacji z różnymi układami podłączonymi do układu ARDUINO. W zależności od wykorzystanego układu ARDUINO do dyspozycji projektanta pozostają przynajmniej dwa źródła przerwań. Poniżej przedstawiono tabelę przerwań dla typowych układów ARDUINO:

Czytaj więcej...

ArduinoIDE posiada zestaw standardowych funkcji umożliwiających zarządzanie wejściem/wyjściem. W prosty sposób można obsłużyć zarówno sygnały cyfrowe jak i analogowe. Poniżej zamieszczamy listę funkcji wraz z krótkim opisem i przykładami wykorzystania.

Czytaj więcej...

Operator to symbol, który powoduje, że kompilator wykonuje określoną akcję. Najczęściej korzystamy z operatorów w kontekście wykorzystywanych w programie zmiennych. Ze względu na rodzaj operacji operatory możemy podzielić na: operatory arytmetyczne, operatory bitowe, operatory przypisania i operatory porównania. W zależności od literatury może się zmieniać podział operatorów, ale nie jest to istotne z punktu widzenia programisty;)  Ważne, żeby rozumieć sposób działania poszczególnych operatorów.

Czytaj więcej...

Każdy język programowania posiada zestaw instrukcji sterujących umożliwiających wielokrotne wykonywanie tego samego kodu (pętle), wybór odpowiedniego fragmentu kodu (warunki) oraz instrukcje umożliwiające opuszczenie bieżącego fragmentu kodu. ArduinoIDE przejęło z C/C++ większość niezbędnych elementów sterujących. Ich składnia jest identyczna z C. Poniżej przedstawimy w skrócie ich składnię. Ze względu na zgodność z C/C++ wyczerpujące informacje na temat instrukcji sterujących można znaleźć w kursie C++ na naszej stronie lub dowolnej książce opisującej język C++.

Czytaj więcej...

Z każdym systemem informatycznym związane jest pojęcie typów danych. Wynika to ze specyfiki przechowywania informacji w pamięci operacyjnej. ARDUINO oparte na mikrokontrolerach z rodziny ATMEGA korzysta z podstawowych typów danych. Znajomość typów jest więc niezbędna do prawidłowego programowania układów. Poniżej zestawiono typy danych występujące w ArduinoIDE:

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2019 Katarzyna i Wojciech Płóciennik