^W górę

logo

Poniższy kurs zawiera skrócone informacje z zakresu programowania w PHP. Nie jest to wyczerpujący kurs, tylko kilka najważniejszych informacji umożliwiających rozpoczęcie zabawy z programowaniem w PHP.

Począwszy od wersji 4.1.0, PHP udostępnia zestaw predefiniowanych tablic, które zawierają zmienne serwera, zmienne środowiskowe oraz zmienne użytkownika. Tablice te są dość specyficzne, gdyż są one automatycznie globalne, tzn. automatycznie dostępne w każdym zasięgu. Dlatego nazywa się je "autoglobalami" albo "superglobalami". (W PHP nie ma mechanizmu pozwalającego użytkownikowi na definiowanie własnych superglobali.) - (informacja z www.php.net). Najczęściej wykorzystywane tablice opisane zostały poniżej.

Czytaj więcej...

Każda baza danych umożliwia gromadzenie informacji. Standardowo dane te możemy przeglądać, dodawać, modyfikować i usuwać za pomocą języka SQL. Jednak takie rozwiązanie jest bardzo kłopotliwe dla zwykłego użytkownika. Projektując aplikację bazodanową musimy zadbać o tzw. interfejs użytkownika, który jest pośrednikiem pomiędzy systemem bazy danych, a użytkownikiem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie języka PHP do zbudowania interfejsu użytkownika jako strony WWW. Poniżej przedstawimy podstawowe zasady budowania aplikacji w języku PHP z wykorzystaniem danych z bazy PostgreSQL.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik