^W górę

logo

Język C++ umożliwia deklarowanie własnych struktur danych. Struktura to obiekt złożony z jednej lub kilku zmiennych (być może różnych typów) zgrupowanych pod jedną nazwą. W niektórych językach struktury nazwane są rekordami. Struktury ułatwiają zorganizowanie danych, ponieważ grupę powiązanych ze sobą zmiennych pozwalają traktować jako jeden obiekt.

Czytaj więcej...

Biblioteka IOSTREAM

Biblioteka“iostream” umożliwia wykonywanie operacji na standardowych strumieniach wejścia/wyjścia. Poniżej znajduje się lista dostępnych strumieni:

  1. cin standardowe wejście, z reguły jest to klawiatura,
  2. cout standardowe wyjście, z reguły jest to ekran,
  3. cerr standardowe wyjście dla błędów, z reguły ekran,
  4. clog w pełni buforowana wersja cerr.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik