^W górę

logo

Zmienna to obszar pamięci przechowujący jakieś dane. O rodzaju i sposobie prezentacji tych danych decyduje typ zmiennej. Poniższa tabela zawiera typy zmiennych języka C.

Czytaj więcej...

Są to identyfikatory o specjalnym znaczeniu. Mają zarezerwowany, ściśle określony cel. Można je wykorzystywać tylko w z góry określonych przypadkach. Język C posiada dużą gamę słów kluczowych. Zostały one w większości wypisane poniżej:

Czytaj więcej...

INSTRUKCJA WARUNKOWA if

Instrukcja if sprawdza warunek zamknięty w nawiasie okrągłym. Warunek może być złożony. Jeżeli warunek jest spełniony (wyrażenie logiczne ma wartość TRUE) to jest wykonywany blok instrukcji znajdujący się bezpośrednio po nawiasie warunku.

Czytaj więcej...

Instrukcje iteracyjne umożliwiają wielokrotne wykonanie tej samej części kodu.

INSTRUKCJA for

Pętla for najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy z góry możemy przewidzieć ile razy dany fragment kodu powinien się wykonać. Np. wypisując na ekranie tabliczkę mnożenia do 10, dziesięć razy wykonywany jest ten sam fragment kodu.

Czytaj więcej...

Rozdział ten opisuje jedno z ciekawszych i jednocześnie najtrudniejszych zagadnień związanych z programowaniem w języku C

Tablice

Tablica to zbiór danych określonego typu. Dostęp do danych możliwy jest za pomocą kluczy, będących ich indeksami. Wykorzystanie tablic umożliwia operowanie na dużych ilościach danych tego samego typu. Deklaracji dokonujemy w sposób następujący:

typ_danych nazwa_tablicy[ilość_elementów];

Czytaj więcej...

Funkcje, są to podprogramy wykonujące konkretne zadanie, które mogą zostać wywołane przez inne podprogramy. Można do nich przekazywać parametry, na których zostaną wykonane jakieś działania, mogą również zwrócić różnego rodzaju wartości. Zawsze, kiedy w programie mamy jakiś powtarzający się kod, warto z niego stworzyć funkcję. Ułatwia to edycję programu oraz powoduje, że program staje się bardziej czytelny i zwięzły.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik