^W górę

logo

Język C umożliwia deklarowanie własnych struktur danych. Struktura to obiekt złożony z jednej lub kilku zmiennych (być może różnych typów) zgrupowanych pod jedną nazwą. W niektórych językach struktury nazwane są rekordami. Struktury ułatwiają zorganizowanie danych, ponieważ grupę powiązanych ze sobą zmiennych pozwalają traktować jako jeden obiekt.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik