^W górę

logo

Przedstawione materiały zawierają kompleksowe informacje z zakresu budowy, eksploatacji i obsługi sieci bezprzewodowych WiFi 802.11b, 802.11g.

UWAGA!! Większość rozdziałów zawiera zdjęcia lub zrzuty ekranów (Niestety chwilę się wczytują...)

Opracowanie jest adaptacją papierowej wersji Pracy Dyplomowej złożonej na Politechnice Opolskiej w Opolu w maju 2005 roku. Obrona pracy odbyła się dnia 4 czerwca 2005 roku. Wersja "off-line" opracowania znajduje się w dziale: Pobierz.

UWAGA!!! Od tego czasu trochę się zmieniło.... Nie straciły na aktualności informacje zawarte w opracowaniu, ale należy pamiętać, że obecnie dysponujemy nowocześniejszymi urządzeniami w standardzie N oraz AC.

Przed zakupem jakichkolwiek urządzeń sieciowych należy zaprojektować sieć. Dotyczy to zarówno sieci firmowych, o dużym stopniu skomplikowania, jak również sieci domowych. W przypadku sieci firmowych wydaje się to oczywiste ze względu na potrzebę akceptacji planowanych zakupów, czy skomplikowanie samej sieci. W przypadku zastosowań domowych projekt sieci wydaje się przerostem formy nad treścią, jednakże jest równie ważny jak dla zastosowań komercyjnych. Zabezpieczy to nas przed skutkami nieprzemyślanych zakupów, które obciążają nasz prywatny budżet domowy. Najważniejszym elementem jest dokładne określenie wymagań stawianych projektowanej sieci bezprzewodowej. W skrajnym przypadku może się okazać, że nie istnieje rozwiązanie umożliwiające realizację naszych założeń. Przykładowo niewykonalnym zadaniem może okazać się połączenie dwóch oddziałów firmy oddzielonych osiedlem wielokondygnacyjnych bloków, mimo iż odległość pomiędzy oddziałami nie przekracza 1000 metrów. Poniżej przedstawimy wykorzystanie urządzeń do budowy typowych bezprzewodowych sieci komputerowych, jak również rozwiązania bardziej skomplikowane umożliwiające zwiększenie zasięgu sieci.

Czytaj więcej...

Obliczenie budżetu łącza jest bardzo ważnym elementem podczas projektowania sieci bezprzewodowych. Należy tak dobrać poszczególne elementy sieci, aby moc sygnału wypromieniowanego przez nadajnik jednego urządzenia była wystarczająca do prawidłowego jego odbioru przez drugie urządzenie. Zanim przystąpimy do fizycznego montażu urządzeń warto sprawdzić, czy jest możliwe uzyskanie połączenia w sposób teoretyczny. W rozdziale “Fizyczne komponenty” przedstawiliśmy podstawowe parametry elementów wykorzystywanych do budowy sieci bezprzewodowych. Dysponując wiedzą na temat parametrów wykorzystanych do danego połączenia elementów możemy sprawdzić, czy jest możliwe uzyskanie połączenia. W tym celu należy dodać do siebie wartości wzmocnienia wszystkich elementów uczestniczących w transmisji, następnie odjąć wartości wprowadzanego tłumienia a otrzymany wynik porównać z czułością urządzenia odbiorczego.

Czytaj więcej...

Każde urządzenie podłączane do sieci bezprzewodowej należy skonfigurować. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste, ale nie dla wszystkich. W przypadku kart sieciowych podłączanych do istniejącej sieci bezprzewodowej ich konfiguracja wymuszona jest ustawieniami punku dostępowego, do którego dana karta sieciowa zostaje podłączona. Większym problemem jest brak świadomości początkujących administratorów sieci bezprzewodowych, którzy uruchamiają punkty dostępowe. Dokładniejsze informacje znajdują się w rozdziale “Bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej...

8.2.Karty sieciowe

Konfiguracja bezprzewodowych kart sieciowych uzależniona jest od systemu operacyjnego. Inaczej instaluje się karty sieciowe w systemach Windows, a inaczej w systemach Linux. Niezależnie jednak od systemu konfiguracja bezprzewodowych kart sieciowych odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest konfiguracja połączenia radiowego, którą można porównać do podłączenia kabla w sieciach kablowych. Drugim etapem jest konfiguracja sieci identyczna do konfiguracji “zwykłych” kart sieciowych. Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy niezależnie od systemu operacyjnego jest podłączenie karty sieciowej do komputera. W zależności od typu karty umieszczamy ją w odpowiednim złączu. Dokładny opis typów kart znajduje się w rozdziale “Fizyczne komponenty” W przypadku, gdy montujemy kartę sieciową, która wykorzystuje dodatkową antenę zewnętrzną należy dokonać połączeń kabla antenowego z kartą i anteną przed włączeniem zasilania.

Czytaj więcej...

Przedstawiając problem bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych należy na wstępie stwierdzić, że sieci te nie są sieciami bezpiecznymi [14]. W związku z powyższym pojawia się pytanie: Czy można wykorzystywać sieci bezprzewodowe, które z zasady swego działania narażone są na liczne ataki z zewnątrz? Naszym zdaniem można wykorzystywać sieci bezprzewodowe do stosunkowo bezpiecznego przesyłania informacji pod warunkiem zachowania pewnych środków ostrożności. Najważniejszym aspektem mającym wpływ na bezpieczeństwo danych przesyłanych w dowolnej sieci (nie tylko bezprzewodowej) jest znajomość możliwych do wystąpienia zagrożeń. Wiedza ta umożliwia wprowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w sieci, co zdecydowanie zwiększy jej bezpieczeństwo. W przypadku sieci kablowych uzyskanie dostępu do sieci możliwe jest wyłącznie poprzez fizyczne uzyskanie dostępu do kabli sieciowych, czy urządzeń dostępowych takich jak switch. Bez wykorzystania specjalistycznych ( czyli bardzo drogich i trudno dostępnych) urządzeń podsłuchowych nie ma możliwości innego włączenia się do sieci. W takim wypadku bezpieczeństwo sieci uzależnione jest od zabezpieczenia przewodów sieciowych.

Czytaj więcej...

Oddajemy do dyspozycji dokument opracowany w oparciu o zweryfikowaną w praktyce, zdobytą przez nas wiedzę. W trakcie projektowania, budowy i konfiguracji naszej sieci bezprzewodowej WiFi spotkaliśmy się z różnymi problemami, które nie zawsze były opisane w dostępnej literaturze. Opracowanie z wyjątkiem teoretycznych podstaw i parametrów technicznych sprzętu podawanych przez producentów jest wyłącznie przedstawieniem naszej wiedzy zdobytej w praktyce. Zaczynając od zbudowania prostej anteny panelowej, poprzez dobór sprzętu, konfigurację urządzeń sieciowych w różnych systemach operacyjnych aż po zaprojektowanie kilku rzeczywistych sieci bezprzewodowych WiFi to nasz dorobek praktyczny, który w miarę możliwości umieściliśmy w niniejszym opracowaniu.

Czytaj więcej...

Copyright © 2005 - 2021 Katarzyna i Wojciech Płóciennik