Egzamin zawodowy - kwalifikacje E12, E13, E14,EE08, EE09

Poniżej udostępniamy prosty system testowy ułatwiający sprawdzenie swoich wiadomości z zakresu kwalifikacji E12, E13, E14, EE08, EE09. Pytania w systemie to w większości rzeczywiste pytania dla poszczególnych kwalifikacji, które pojawiły się w poprzednich sesjach. zachęcamy do skorzystania z systemu przed przystąpieniem do części teoretycznej egzaminu. Oczywiście każdy może sprawdzić swoją wiedzę w dowolnej chwili ;)

Wybór rodzaju testu


Od 2 stycznia 2017 roku arkusze przeglądano 459105 razy.